Giỏ hàng

Hạt Giống

Bí Bơ Nhật Bản Butternut: 5 Hạt
Hạt
Bí Bơ Waldo: 10 Hạt
Hạt
Bí Ngô Trắng Baby: 5 Hạt
Hạt
Bí Ngồi Vàng Glory: 5 Hạt
Hạt
Bí Ngồi Xanh Raven: 8 Hạt
Hạt
Bí Xanh Hàn Quốc Seacor: 8 Hạt
Hạt
Bí Xanh Hime Crown: 5 Hạt
Hạt
Bông Cải Trắng Đài Loan: 50 Hạt
Hạt
Bông Cải Xanh Baby: 100 Hạt
Hạt
Bông Cải Xanh Đài Loan: 30 Hạt
Hạt