Giỏ hàng

Hoa Ly Lùn

Hoa Tết

Giá gốc 120,000₫

Số lượng

QKH Garden cam kết bảo hành cây giống trong vòng 1 tháng kể từ ngày đặt hàng.

Chậu Hoa ly lùn vàng, 1 chậu 3 cành nhiều nụ. 

Hoa Ly Lùn